Energetska efikasnost termokompresorskih sistema primenjenih u industrijskim koncentratorima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Gjerasimovski http://orcid.org/0009-0004-3746-7840 Nataša Gjerasimovska Vasko Šarevski http://orcid.org/0000-0003-4581-4879

Apstrakt

U ovom radu su prikazana istraživanja energetskih karakteristika termokompresorskih sistema primenjenih u industrijskim koncentratorima. Primenom turbokompresorske i/ili ejektorske termokompresije postiže se značajno povećanje energetske efikasnosti u poređenju sa tradicionalnim industrijskim koncentratorima. Jednostepeni centrifugalni kompresori sa vodom (R718) kao rashladnim sredstvom su posebno pogodni za primenu u koncentratorima za proizvodnju koncentrata voća ili grožđa zbog relativno male temperaturne razlike između temperature kondenzacije i isparavanja (Tc - Te). Ciklus toplotne pumpe u ejektorima se ostvaruje termokompresijom jednog dela otpadne vodene pare u rastvoru, koja se zajedno sa primarnom parom iz kotla, ili drugog generatora toplote, koristi kao pogonska para za proces koncentracije (koncentrovanja). Predloženo je nekoliko rešenja visoko efikasnih jednostepenih i višestepenih koncentratorskih sistema sa turbokompresorskom i/ili ejektorskom termokompresijom. Proces ključanja - isparavanje vode iz tretiranog rastvora u koncentratoru se ostvaruje na niskim temperaturama, u uslovima dubokog vakuuma, što je garancija visokog kvaliteta proizvoda. Zbog niskih troškova konvencionalnih goriva koja se koriste u procesima proizvodnje koncentrata, proizvodi napravljeni ovim postupkom su relativno jeftini, što ih čini konkurentnim na tržištu. Predstavljeno je rešenje poligenerativnog sistema za proizvodnju električne i toplotne energije (para i tople vode) za potrebe tehnoloških procesa u industrijskim koncentratorskim postrojenjima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GJERASIMOVSKI, Aleksandar; GJERASIMOVSKA, Nataša; ŠAREVSKI, Vasko. Energetska efikasnost termokompresorskih sistema primenjenih u industrijskim koncentratorima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 21-22, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8037>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja