Eksergijska analiza za optimizaciju procesa u elektrolučnoj peći

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vaso Manojlović http://orcid.org/0000-0002-3009-2909 Jelena Ivanović Nataša Gajić http://orcid.org/0000-0001-7546-9186

Apstrakt

Ovo istraživanje koristi eksergijske principe za analizu održivosti procesa reciklaže čelika u elektrolučnim pećima (EAF). Fokusirajući se na ravnotežu između materijalne i energetske efikasnosti, istraživanje se bavi degradacijom elemenata kao što su mangan (Mn) i silicijum (Si) u tečnom čeliku. Korišćenjem HSC v. 9 softvera i stvarnih procesnih podataka, izvršena je detaljna eksergijska analiza, koristeći precizne koeficijente za raspodelu elemenata u čeliku, trosci i potrošnji energije. Tehnike mašinskog učenja su korišćene za predviđanje i optimizaciju raspodele elemenata, što je dovelo do značajnih poboljšanja efikasnosti analize procesa i smanjenja ugljeničnog otiska proizvedenog čelika. Rezultati pokazuju potencijal integracije eksergijske analize i mašinskog učenja kako bi se poboljšala održivost proizvodnje čelika, u skladu sa principima cirkularne ekonomije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MANOJLOVIĆ, Vaso; IVANOVIĆ, Jelena; GAJIĆ, Nataša. Eksergijska analiza za optimizaciju procesa u elektrolučnoj peći. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 25, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8039>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja