Analiza stacionarnih i prelaznih režima u naftnim postrojenjima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Petković Jovan Ilić http://orcid.org/0000-0001-9431-7946

Apstrakt

Pri projektovanju, izgradnji i eksploataciji naftnih postrojenja sprovode se kompleksne analize stacionarnih i prelaznih radnih režima u cilju postizanja bezbednih, funkcionalnih i ekonomičnih tehničkih rešenja njihovih vitalnih elemenata. U radu je za jedno takvo postrojenje prikazana analiza prelaznih režima ispada pumpnih agregata sa elektronapajanja za naftovodno postrojenje. Projektovano je rešenje zaštite postrojenja primenom membranskih vetrenika neposredno na potisu pumpnih agregata. Pre analize prelaznih, urađeni su proračuni stacionarnih režima uz adekvatno preračunavanje radnih karakteristika pumpnih agregata, snimljenih na mernim štandovima sa vodom kao ispitnim fluidom, na uslove konkretnog industrijskog postrojenja..

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PETKOVIĆ, Aleksandar; ILIĆ, Jovan. Analiza stacionarnih i prelaznih režima u naftnim postrojenjima. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 29-36, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8041>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Hidraulički i pneumatski transport

Reference

[1] *** KSB, Handbook. Pumps, Klein, Schanzlin & Becker Aktiengesellschaft, Frankenthal, Germany, 1968.
[2] *** KSB, Centrifugal Pump Lexicon, Klein, Schanzlin & Becker Aktiengesellschaft, Frankenthal, Germany, 1975.
[3] Protic Z., Nedeljkovic M., Pumps and ventilators, University of Belgrade Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, 1992.
[4] Stepanoff, J. A., Centrifugal and Axial Flow Pumps. Theory, Design and Application, 2nd edition, Krieger publishing company, Malabar, Florida, 1957.
[5] Певзнер, Б. М., Судовые центробежные и осевые насосы, Машиностроение, Ленинград, СССР, 1971.