Značaj primene standarda za sistem menadžmenta životne sredine

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sara Dimitrijević http://orcid.org/0009-0000-2278-9952 Mladen Đurić http://orcid.org/0000-0002-8337-6534 Jelena Ruso http://orcid.org/0000-0003-4120-8759

Apstrakt

Od davnina do danas, svet je prošao kroz mnoge transformacije. Društvo i prirodno okruženje su se dramatično promenili u poslednjim decenijama. Vidljive su posledice kao što su porast temperature, manjak resursa i izumiranje pojedinih vrsta, kao rezultat neadekvatnog delovanja čoveka i organizacija prema životnoj sredini. Sve ovo pokazuje da je životna sredina ugrožena. Posledice ponašanja ljudi su postale naglašene i sve više raste svest o tome. O ovome govori i činjenica da se preduzimaju različite aktivnosti za zaštitu životne sredine, kako na globalnom, tako i na regionalnom i nacionalnom nivou. Razne svetske organizacije su preduzele akcije koje vode društvo ka cirkularnoj ekonomiji. Ovakva situacija dovela je do toga da su, poslednjih trideset godina uloženi veliki napori da se investicijama i inovacijama, smanji degradacija, sa jedne strane, a da se, sa druge strane efikasnije koriste obnovljivi izvori i ograniči upotreba neobnovljivih.


 Organizacije, u skladu sa tim, razumeju važnost očuvanja i zaštite životne sredine što dovodi do implementacije standarda za sisteme menadžmenta životne sredine. Ovaj rad upravo govori o značaju primene ovih standarda i o tome koje sve pozitivne strane organizacije imaju njihovom implementacijom. Obuhvaćeni su efekti primene zahteva standarda ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životne sredine – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, i izlistani su drugi standardi koji se tiču društveno odgovornog poslovanja i očuvanja životne sredine, poput ISO 50001:2018, zatim ECOLOGO standardi, Energy star, Cradle to Cradle i slično.  Svrha ovog rada je, da se pregledom literature i analizom različitih studija slučaja, ukaže na efekte primene ovih standarda u radu organizacija. Istraživanja su pokazala da je primena standarda imala pozitivan uticaj kako na poslovanje organizacije, tako i na očuvanje i uključivanje lokalne zajednice u kojima se nalaze ove organizacije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DIMITRIJEVIĆ, Sara; ĐURIĆ, Mladen; RUSO, Jelena. Značaj primene standarda za sistem menadžmenta životne sredine. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 53-54, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8044>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerski menadžment, kvalitet i standardizacija