Hidraulika pranja filtera sa aktivnim ugljem u postrojenjima za prečišćavanje vode

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miodrag Stanojević http://orcid.org/0000-0003-1558-585X Aleksandar Petković

Apstrakt

Pri pranju brzih gravitacionih filtera vodom dolazi do ekspanzije filterskog medijuma i podizanja nivoa vode iznad filtera kako bi se nečistoće koje su se na njemu zadržale prilikom procesa filtracije, a koje su lakše od materijala medijuma, preko preliva odvele u kanalizaciju.Veličina ekspanzije zavisi od brzine strujanja vode kroz filterski medijum prilikom pranja kao i od viskoznosti vode koja se menja u zavisnosti od njene temperature.


Za filterske medijume kao što su kvarcni pesak ili kombinacija peska i drugih materijala (antracit, tuf, zeoliti i sl.) postoje u literaturi različite metode za određivanje brzina strujanja vode prilikom pranja sloja primenjenog medijuma, koje omogućuju ostvarivanje njegove ekspanzije dovoljne da se uklone nečistoće deponovane tokom procesa filtracije vode.


Međutim, za adsorbcione materijale kao što je granulisani aktivni ugalj, koji se u novije vreme sve češće primenjuje kao završna filtracija pri prečišćavanju vode za piće, još uvek ne postoje formule koje bi pouzdano mogle da daju valjane rezultate izračunavanja brzina pranja ovakvih filtera.


Autor u radu iznosi sopstveni pokušaj za rešavanje ovog problema, oslanjajući se pre svega na praktična iskustva stečena praćenjem 36-godišnjeg rada PPV „Makiš“ u Beogradu, kao i na eksperimentalne krive renomiranih svetskih proizvođača aktivnih ugljeva.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STANOJEVIĆ, Miodrag; PETKOVIĆ, Aleksandar. Hidraulika pranja filtera sa aktivnim ugljem u postrojenjima za prečišćavanje vode. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 99-107, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8050>. Datum pristupa: 17 july 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.024.099.
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji

Reference

[1] Culp G., R. Williams, R. Culp: Handbook of Public Water Systems, Van Nostrand Reinhold Company, NewYork, USA, 1986.
[2] HuismanL.Prof. dr. ir.: Rapid filtration, Technische Universiteit Delft, Delft, Holland,1983.
[3] Nalco Chemical Company.: The Nalco Water Handbook, McGraw-Hill Book Company, New York, USA, 1987.
[4] Ondeo-Degremont Company: Water Treatment Handbook, Paris, France, 2001.
[5] Stanojević M.: Određivanje režima pranja filtera sa aktivnim ugljem na PPV „Makiš-Jezero“, „Procesna tehnika“ br.3/1999 (str. 178-182), Beograd, Srbija, 1999.
[6] Stanojević M.: Prečišćavanje vode za piće, AGM knjiga, Beograd-Zemun, Srbija, 2022.
[7] Stanojević M.: Tretman pijaće vode, Građevinska knjiga, Beograd, Srbija, 2009.
[8] Šašić M.: Transport fluida i čvrstih materijala cevima, Naučna knjiga, Beograd, Srbija, 1990.
[9] *** Chemviron, Division of Baltimore Aircoil/Chemviron, USA, 1984.
[10] *** Trayal, Prospektni materijal za GAU, Kruševac, Srbija.