Oporaba otpada u uklanjanju nutrijenata iz otpadnih voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dijana Grgas http://orcid.org/0000-0003-0687-6524 Nikola Karličić http://orcid.org/0000-0002-5510-9500 Tea Štefanac http://orcid.org/0000-0002-0491-469X Tibela Landeka Dragičević http://orcid.org/0000-0001-6389-824X Marko Obradović http://orcid.org/0000-0002-4467-5777 Dušan Todorović http://orcid.org/0000-0003-3119-1324

Apstrakt

Biološko uklanjanje nutrijenata (N i P) iz otpadne vode je nužnost zbog eutrofikacije površinskih voda i sve strožih europskih direktiva. Biološko uklanjanje N i P provodi se procesima nitrifikacije, denitrifikacije i poboljšanim biološkim uklanjanjem fosfora (engl. Enhanced biological phosphorus removal, EBPR). Nitrifikacija je aeroban, autotrofan proces, a za procese denitrifikacije i EBPR nužno je osigurati izvor ugljika za učinkovito uklanjanje N i P iz otpadne vode.


Uobičajeno, kao izvori ugljika u tim procesima koriste se kemikalije poput acetata, glukoze i metanola, koji su učinkoviti, ali predstavljaju trošak na uređajima za biološku obradu otpadnih voda. Primjena alternativnih izvora ugljika može imati dvojaku korist: uklanjanje nutrijenata iz otpadne vode, i istovremeno zbrinjavanje-oporabu otpada/nusproizvoda.


Kao alternativni izvori ugljika mogu se koristiti razgradivi polimeri poput poly-β-hidroksibutirat (PHB) i poli(mliječna kiselina) (PLA), prirodni otpadni organski materijali poput kartonskih vlakana, ljuski voća, kore drveća, drvna sječka, pšenična slama, otpalo lišće, klipovi kukuruza, kukuruzovina i drugi materijali poput hidroliziranog mulja, tekućine iz otpada hrane, i drugi prerađeni organski materijali.


Vrsta izvora ugljika utječe na brzinu i učinkovitost uklanjanja hranjivih tvari, kao i na strukturu, raznolikost i brojnost mikrobne zajednice.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GRGAS, Dijana et al. Oporaba otpada u uklanjanju nutrijenata iz otpadnih voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 141-142, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8054>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesi i postrojenja u pripremi i prečišćavanju vode u procesnoj industriji