Povratak na detalje članka Gustine i viskoznosti binarnih sistema sa N,N-dimetilanilinom i tetra etilen glikolom dimetil etrom ili N-metil-2-pyrolidonom, kao potencijalni rastvarači za procese odsumporavanja dimnih gasova Preuzmi fajl Preuzmi PDF