Tehnički aspekti korišćenja oklaska kukuruza za dobijanje toplotne energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Stojan Simić Davor Milić http://orcid.org/0000-0001-6281-8770 Goran Orašanin http://orcid.org/0000-0002-1513-3645

Apstrakt

U poljoprivredi postoje velike količine biljnih ostataka koje se mogu koristiti za proizvodnju energije. Poljoprivrednu biomasu čine ostaci jednogodišnjih kultura kao što su: slama žitarica, kukuruzovina, oklasak kukuruza, stabljika, ljuska, koštice i dr. Oklasak kukuruza je nusproizvod koji nastaje prilikom korišćenja kukuruza. U radu se sa više aspekata razmatra upotreba kukuruznog oklaska kao goriva u pećima i kotlovima. Provedena istraživanja pokazuju da je primena ovog otpadnog materijala prihvatljiva sa više aspekata za proizvodnju toplotne energije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Stojan; MILIĆ, Davor; ORAŠANIN, Goran. Tehnički aspekti korišćenja oklaska kukuruza za dobijanje toplotne energije. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 177-184, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8059>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj

Reference

[1] Simić, S., G. Orašanin, D. Milić, S. Vasković, J. Blagojević, K. Batinić, Osnovni aspekti proizvodnje energije spaljivanjem otpadne poljoprivredne biomase u ložištima, Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu, Šeta međunarodna naučna konferencija, COMETa, Jahorina, 17-19.11.2022., str. 663-671.
[2] Simić, S., B. Despotović, Obtaining heat and electricity from waste agricultural biomass, 6th International Workshop on Deregulated Electricty Market Issues in South-Eastern Europe, DEMSEE 2011., Bled, Slovenia, 20-21.09.2011.
[3] Babić, M., Lj. Babić, Oklasak kukuruza kao gorivo u sušenju semenskog kukuruza, Plant Breeding and Seed Production, Novi Sad, Volume VI, No. 1-2, 1999, p. 85-90.
[4] Šišić, I., A. Ćehajić, S. Rekanović, Istraživanje optimalnih rješenja valorizacije poljop-rivredne biomase u energetske i druge svrhe, 9th International Scientific Conference on Pro-duction Engineering, RIM 2013, str. 645-650.
[5] Đonlagić, M., Obnovljivi izvori energije, Studija o obnovljivim izvorima energije u BiH, Tuzla, 2010.
[6] Jordanović-Vasić, M., Upotreba biomase iz poljoprivrednog otpada kao obnovljivog izvora energije, Nauka i praksa, 2009., str. 60-63.
[7] Šljivac, D., Obnovljivi izvori energije, Energija biomase, Osijek, 2008.