Analiza prostorne i vremenske distribucije zagađujućih materija u Beogradu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jelena Obradović http://orcid.org/0009-0009-1423-2463 Milena Jovašević-Stojanović http://orcid.org/0000-0003-0765-6603 Antonije Onjia http://orcid.org/0000-0002-5694-7960

Apstrakt

Zagađenje vazduha predstavlja jedan od najvećih problema u 21. veku. Povećana upotreba fosilnih izvora energije, ubrzana industrijalizacija i sve veća upotreba različitih hemikalija doveli su do zagađenosti vazduha u meri koja štetno deluje na zdravlje ljudi i životnu sredinu u celini. Cilj ovog rada jeste određivanje kvaliteta vazduha na osnovu prostorne i vremenske distribucije zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu, u Beogradu tokom 2021. godine.


Kvalitet vazduha je određivan analizom prostorne i vremenske distribucije  SO2, NO2, PM10, PM2.5, CO, benzena and prizemnog O3. Podaci monitoringa vazduha, automatskim referentnim metodama i gravimetrijskom metodom za PM10, preuzeti su sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine.


Koncentracija NO2 bila je prekoračena na godišnjem i dnevnom nivou na mernim stanicama Mostar (42.8 μg/m3)  i Despota Stefana (56.7 μg/m3), dok je stana granična vrednost prekoračena na mernim stanicama Mostar, Vračar, Despota Stefana i Omladinskih brigada. Granične vrednosti PM10 na dnevnom nivou od 50 μg/m3 bile su prekoračene na svim mernim mestima, dok su srednje godišnje vrednosti PM2,5 čestica bile iznad graničnih vrednosti od 25 μg/m3 na mernim stanicama Zemun (25.8 μg/m3)  i Despota Stefana (25.1 μg/m3). Prekoračenje osmosatnih graničnih vrednosti O3 od 120 μg/m3 zabeleženo je na svim mernim stanicama u Beogradu, osim na lokaciji Zeleno brdo. Takođe, prekoračenje satnih koncentracija O3 od 180 μg/m3 zabeleženo je na mernim stanicama Stari grad, Omladinskih brigada, Dragiša Mišović i Vinča.


Dobijeni rezulti ukazuju da je vazduh bio III kategorije (prekomerno zagađen vazduh) u 2021. godini u Beogradu, usled prekoračenja graničnih vrednosti NO2, suspendovanih čestica PM10 i PM2,5 i prizemnog O3. Takođe, na određenim lokacijama u Beogradu zabeležen je manji broj prekoračenja graničnih vrednosti.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OBRADOVIĆ, Jelena; JOVAŠEVIĆ-STOJANOVIĆ, Milena; ONJIA, Antonije. Analiza prostorne i vremenske distribucije zagađujućih materija u Beogradu. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 215-216, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8064>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj