Potencijalno toksični elementi u podzemnim vodama rudnika bakra Zastupljenost, nivoi zagađenja i procena rizika po zdravlje

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Jelena Vesković http://orcid.org/0009-0008-4000-7916 Antonije Onjia http://orcid.org/0000-0002-5694-7960

Apstrakt

U ovom radu ispitano je zagađenje podzemnih voda potencijalno toksičnim elementima u rudarskom regionu u Majdanpeku (Srbija). Podzemne vode su analizirane na deset potencijalno toksičnih elemenata, uključujući As, Cu, Cr, Pb, Cd, Co, Ni, Zn, Hg i Mn. Nivoi zagađenja su ispitani korišćenjem indeksa zagađenja (PI), Nemerovog indeksa (NI) i indeksa zagađenja teškim metalima (HPI), dok su nekancerogeni i kancerogeni zdravstveni rizici procenjeni korišćenjem indeksa HI i ILCR. Povišeni nivoi bakra (Cu), arsena (As), kadmijuma (Cd) i olova (Pb) identifikovani su u uzorcima podzemnih voda. Rezultati su pokazali da su podzemne vode na istraženom području umereno do jako zagađene. Rezultati procene zdravstvenih rizika pokazali su da doprinos različitih potencijalno toksičnih elemenata nekancerogenom riziku opada u sledećem redosledu As > Cu > Cr > Pb > Cd > Co > Ni > Zn > Hg > Mn, kako kod odraslih tako i kod dece. Deca su bila podložnija nekancerogenom riziku od odraslih, pri čemu je srednja vrednost HI bila gotovo 2 puta veća nego kod odraslih. Najveći doprinos kancerogenom riziku za obe populacione grupe pokazao je As, zatim Cd, Cr i Pb. Što se tiče odraslih, svi uzorci imali su vrednost ILCR veću od dozvoljene granice od 1.0×10-4. Međutim, deca su manje podložna kancerogenom riziku, pri čemu je 66.7% uzoraka premašilo dozvoljenu granicu. Ovi rezultati naglašavaju hitnu potrebu za intenzivnijim praćenjem podzemnih voda i razvojem sveobuhvatnih strategija za remedijaciju u rudarskom regionu Majdanpeka.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
VESKOVIĆ, Jelena; ONJIA, Antonije. Potencijalno toksični elementi u podzemnim vodama rudnika bakra. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 219-220, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8066>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj