Upotreba zelenog rastvarača metil laurata za ekstrakciju acetona iz otpadnih vodenih tokova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zoran Simić http://orcid.org/0000-0001-8258-5492 Mirjana Kijevčanin http://orcid.org/0000-0001-7126-3965 Ivona Radović http://orcid.org/0000-0002-2726-1564

Apstrakt

Jedan od vodećih problema današnjice, kako u Srbiji tako i u svetu, predstavlja tretman otpadnih voda, odnosno ekstrakcija polutanata koji se u njima nalaze. Zamena klasičnih industrijskih rastvarača koji se u ovim procesima koriste novim, zelenim rastvaračima i zamena standardnih energetski intezivnih procesa separacije predstavlja jedan od glavnih izazova u oblasi industrije. U ovom radu je ispitivana mogućnost ekstrakcije acetona primenom zelenog rastvarača metil laurata koji se koristi u kozmetici. Prikazani su podaci o ravnoteži tečnost-tečnost za trokomponentnu smešu voda + aceton + metil laurat na T = 298 K i atmosferskom pritisku, koji nam daju neophodne termodinamičke podatke za projektovanje procesa separacije. Podaci o ravnoteži tečnost-tečnost ternarnog sistema voda + aceton + metil laurat su određeni eksperimentalno na temperaturi od 298,15 K i atmosferskom pritisku. Binodalne krive su dobijene metodom sintetičkog zamućenja koristeći tehniku titracije dok su ravnotežne linije određene preko indeksa refrakcije. Distribucioni koeficijenti i separacioni faktori su izračunati za oblast nemešljivosti. Korelacije Hand i Othmer-Tobias korišćene su kako bi se ispitala pouzdanost eksperimentalnih podataka. Dobijeni eksperimentalni podaci su korišćeni pri određivanju kompletnog faznog dijagrama pomenutog sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
SIMIĆ, Zoran; KIJEVČANIN, Mirjana; RADOVIĆ, Ivona. Upotreba zelenog rastvarača metil laurata za ekstrakciju acetona iz otpadnih vodenih tokova. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 227-228, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8070>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj