Reaktivacija istrošenog aktivnog uglja i ponovna upotreba u tretmanu otpadnih voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vanja B. Gujaničić http://orcid.org/0009-0000-9875-4051 Miloš S. Nikolić Negovan D. Ivanković http://orcid.org/0000-0003-0202-8210 Marija P. Marković Rajko M. Gujaničić Stevan Lj. Stupar http://orcid.org/0000-0003-1255-6711

Apstrakt

Svest o značaju zaštite životne sredine je jedan od glavnih prioriteta postojećeg društva. U cilju rešavanja problema otpadnih voda bogatih pesticidima, vršeno je ispitivanje efikasnosti uklanjanja organofosfatnog pesticida diazinona iz vodenih rastvora adsorpcijom, koristeći regenerisani aktivni ugalj iz cedila zaštitne maske. Ispitivan je uticaj vremena kontakta, početne koncentracije organofosfata (diazinon), pH vrednosti rastvora i doze adsorbenta na mehanizam adsorpcije. Rezultati istraživanja su pokazali da doza adsorbenta i pH vrednost utiču na kinetiku i kapacitet adsorpcije. Eksperimentalni podaci dobijeni nakon uspostavljanja ravnoteže analizirani su linearnim, nelinearnim metodama najmanjih kvadrata, kao i grafičkim metodama pseudo-prvog, pseudo-drugog i drugog reda, kao i unutarčestičnom difuzijom. Takođe, ispitano je i poklapanje sa Lengmirovim i Frojndlihovim izotermskim modelima, pri čemu je zaključeno bolje poklapanje sa Frojndlihovim izotermskim modelom. Utvrđeno je da regenerisani aktivni ugalj iz filtera zaštitne maske može naći primenu u tretmanu otpadnih voda, čime se postiže dvostruka korist za Vojsku Srbije i zaštitu životne sredine, postupkom uklanjanja kontaminanta iz otpadnih voda i ponovnom upotrebom filtera sa isteklim resursom.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GUJANIČIĆ, Vanja B. et al. Reaktivacija istrošenog aktivnog uglja i ponovna upotreba u tretmanu otpadnih voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 231-232, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8072>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj