Efekti uslova radne sredine na zdravlje ljudi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikolina Banjanin http://orcid.org/0000-0002-7150-0040 Alexandr Ceasovschih http://orcid.org/0000-0002-0043-9051

Apstrakt

Optimalni uslovi radne sredine su od velikog značaja za neometan rad. Ukoliko nivoi različitih zagađujućih materija, mikroklimatski faktori i osvetljenje nisu odgovarajući mogu se desiti štetni efekti na zdravlje ljudi. Buka može imati štetne auditivne i ekstraauditivne efekte na čovekovo zdravlje. Važno je voditi računa o podovima, da ne budu vlažni i klizavi. Adekvatno rukovanje sa električnim uređajima i održavanje električnih uređaja, adekvatna ventilacija, adekvatno rukovanje sa hemikalijama i odlaganje hemikalija, snabdevanje vodom i sprečavanje nastanka nereda u prostorijama su značajni. Ukoliko uslovi rada nisu adekvatni mogući su štetni uticaji na različite čovekove sisteme organa. Stoga, bitno je sprovođenje odgovrajaćih mera prevencije i zaštite na radu.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BANJANIN, Nikolina; CEASOVSCHIH, Alexandr. Efekti uslova radne sredine na zdravlje ljudi. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 233, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8073>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Inženjerstvo životne sredine i održivi razvoj