Simulacija konvektivnog procesa sušenja banane

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danka Kostadinović http://orcid.org/0000-0003-2890-4979

Apstrakt

Sušenje je jedan od najstarijih tehnoloških postupaka za konzervisanje hrane. Voće je podložno brzom kvarenju zbog velike količine vode koju sadrži. Plodovi voća se suše kako bi se uklonila vlaga odnosno produžio rok trajanja proizvoda, smanjila njihova zapremina i olakšao transport. U radu je prikazan model konvektivnog sušenja banane. Izvršena je simulacija sušenja banane vazduhom temperature 40 °C. Za rešavanje parcijalnih diferencijalnih jednačina prenosa toplote i mase tokom procesa sušenja korišćena je metoda konačnih elemenata. Prikazana je analiza promene temperature i koncentracije vlage u materijalu tokom procesa sušenja. Formirani model se može koristiti za optimizaciju procesa sušenja banane i drugih vrsta voća i povrća sa ciljem dobijanja proizvoda željenog kvaliteta.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KOSTADINOVIĆ, Danka. Simulacija konvektivnog procesa sušenja banane. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 243, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8076>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Sušenje i sušare