Proračun kombinovane solarne sušare sa uređajem za sagorevanje biomase

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Danka Kostadinović http://orcid.org/0000-0003-2890-4979

Apstrakt

Sušenje je energetski zahtevan proces prilikom kog se emituje velika količina ugljen dioksida. Zbog toga je od ključnog značaja da savremene sušare budu energetski efikasne i da omoguće upotrebu obnovljivih izvora energije. U radu je prikazano konstrukciono rešenje i termički proračun kombinovane solarne sušare sa uređajem za sagorevanje biomase namenjene za sušenje drveta. Sušenje drveta je neophodno za dalju primenu drveta u praksi, njegove bolje karakteristike, smanjenje troškova transporta i duži vek trajanja. Glavne komponente solarne sušare su komora za sušenje sa solarnim panelom i uređaj za sagorevanje biomase. Kombinovana upotreba solarne energije i energije dobijene sagorevanjem biomase omogućava efikasno korišćenje sušare tokom oblačnog vremena. Proces sušenja je prikazan u Molijerovom "h-x" dijagramu za vlažan vazduh.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KOSTADINOVIĆ, Danka. Proračun kombinovane solarne sušare sa uređajem za sagorevanje biomase. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 245, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8077>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Sušenje i sušare