Određivanje gustine PVC polimernih materijala metodom uranjanja u tečnost

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Matilda Lazić Dragan Halas http://orcid.org/0009-0005-1426-0326 Aleksandar Dedić http://orcid.org/0000-0001-6120-6414 Duško Salemović

Apstrakt

U ovom radu je izvršeno određivanje gustine serije čvrstih, nećelijskih komercijalno upotrebljivih i oblikovanih polimernih materijala (tzv. plastika). Primenjena je metoda određivanja gustine nećelijskih polimernih materijala (plastike) u skladu sa međunarodnim standardom ISO 1183-1: 2019, Deo A: Metoda uranjanja u tečnost. Na osnovu rezultata prethodnih istraživanja, pretpostavljeno je da su ispitivani uzorci izrađeni od polimernih materijala na bazi PVC (krutog ili fleksibilnog). Prethodno istraživanje je obuhvatalo procenu vrste/tipa plastične mase korišćenjem testa gorenja u svojstvu brze metode identifikacije polimernih materijala. Pretpostavljeno je takođe, da će se primenom odabrane metode, dobiti rezultati koji odgovaraju gustini PVC polimera sa dodacima i/ili plastifikatorima, a koja se kreće u intervalu od 1,44 - 1,48 g/cm³. Gustina PVC polimera može varirati u odnosu na gustinu tipičnog PVC u zavisnosti od korišćenih dodataka npr. filera, stabilizatora boje, štampe, itd. i naročito, od upotrebe plastifikatora. Na osnovu dobijenih rezultata određivanja gustine korišćenom metodom, može se smatrati da je preliminarno potvrđena pretpostavka dobijena testom gorenja (prethodno istraživanje) prema kojem su uzorci izrađeni od PVC polimera. Uzorci se međusobno razlikuju prema gustini materijala, na koju znatno utiče prisustvo dodataka plastičnim masama i plastifikatora. Može se smatrati da dobijena odstupanja gustine uzoraka u ispitivanoj seriji potiču od razlike u sastavu i u strukturi ispitivanih materijala, što je u skladu sa pretpostavkama iz korišćene literature.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LAZIĆ, Matilda et al. Određivanje gustine PVC polimernih materijala metodom uranjanja u tečnost. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 263-268, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8080>. Datum pristupa: 17 july 2024 doi: https://doi.org/10.24094/ptk.024.263.
Sekcija
Procesne tehnologije

Reference

[1] Nuraini, A.S., Journal Review: Characteristics, Manufacture, Plasticizer, and Application of Polyvinylchloride (PVC), Polymer-Plastics Technology and Engineering, Volume 4 (2020), issue 7, pp. 11-17.
[2] Lazić, M., Halas, D., Salemović, D., Dedić, A., Primena testa gorenja za brzu identifikaciju tipova polimernih materijala na bazi PVC, 34. Međunarodni kongres o procesnoj industriji (Processing 21) 3-4. jun 2021., Novi Sad, Zbornik radova, str. 77-83.
[3] Harper, C.A., Handbook of Plastics, Elastomers and Composites, fourth edition, McGraw-Hill Companies Inc, NY, NY, USA, 2002.
[4] ***, Polyvinyl Chloride PVC, British Plastic Federation, 2020
[5] Baur, E., T. A. Osswald, N. Rudolph, Plastics Handbook, The Resource for Plastics Engi-neers, Hanser, Munich, Germany, 2018.
[6] ***, Key Areas of Applications of PVC Resin, Omnexus, 2024.
[7] McKeen, L.W., Plastic Films in Food Packaging (chapter 1, Introduction to Use of Plastic in Food Packaging), William Andrew, Norwich, NY, USA, 2013.
[8] ***, Plastics — Methods for determining the density of non-cellular plastics - Part 1: Im-mersion method, ISO 1183-1: 2019 (Part 1), ISO, 2019.
[9] ***, Density of PVC Material, A Comprehensive Guide, Plastic Ranger, 2023. Raspoloživo: https://plasticranger.com/density-of-pvc/. Pristupljeno februar 2024.
[10] Vujković. I., D. Stoiljković, S. Đilas, Brza identifikacija polimernih materijala, Poli, Novi Sad, Republika Srbija, 2000.
[11] Braun, D., Simple Methods for Identification of Plastics (with the Plastic Indentification Table by Saechtling H.), 5th edition, Hanser Publischers, Munich, Germany, 2013.