Modelovanje termodinamičkih svojstava dvokomponentne smeše citrala i etanola u intervalu temperature (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku korišćenjem Heric-Brewer-Jouyban-Acree troparametarskog modela

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nikola Grozdanić http://orcid.org/0000-0003-2412-4000 Zoran Simić http://orcid.org/0000-0001-8258-5492 Mirjana Kijevčanin http://orcid.org/0000-0001-7126-3965 Ivona Radović http://orcid.org/0000-0002-2726-1564

Apstrakt

Termodinamička i transportna svojstva čistih terpena i njihovih binarnih smeša sa različitim organskim rastvaračima igraju važnu ulogu u procesima ekstrakcije iz biljnog materijala. Razvijeno je mnogo modela koji omogućavaju proračun termodinamičkih svojstava na odredjenoj temperaturi, pritisku i sastavu. U ovom radu eksperimentalno izmerene termodinamičke osobine kao što su gustina, viskozitet, indeks prelamanja i brzina zvuka binarne smeše citrala sa etanolom u temperaturnom opsegu T = (288,15 - 323,15) K i pri atmosferskom pritisku su korelisane sa Heric-Brewer-Jouyban-Acree troparametarskim modelom.


Primenljivost modela je predstavljena sa prosečnim procentualnim odstupanjem manjim od 0,05% za gustinu i indeks prelamanja, manjim od 0,9% za viskozitet i manjim od 0,5% za brzinu zvuka. Dobijeni rezultati su pokazali da je Heric-Brewer-Jouyban-Acree model pogodan za korelaciju svih eksperimentalnih termodinamičkih svojstava sa maksimalnim prosečnim procentualnim odstupanjem manjim od 1%.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GROZDANIĆ, Nikola et al. Modelovanje termodinamičkih svojstava dvokomponentne smeše citrala i etanola u intervalu temperature (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku korišćenjem Heric-Brewer-Jouyban-Acree troparametarskog modela. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 315-316, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8088>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesne tehnologije