Povratak na detalje članka Modelovanje termodinamičkih svojstava dvokomponentne smeše citrala i etanola u intervalu temperature (288,15–323,15) K i na atmosferskom pritisku korišćenjem Heric-Brewer-Jouyban-Acree troparametarskog modela Preuzmi fajl Preuzmi PDF