Uticaj termičke obrade na spektroskopske i morfološke osobine Co0.9Ho0.1MoO4 nanoprahova

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milena Rosić http://orcid.org/0000-0001-7093-187X Maja Milošević http://orcid.org/0000-0002-0985-0728 Uroš Čakar http://orcid.org/0000-0002-7449-1960 Dragana Jordanov http://orcid.org/0000-0001-7571-8445 Bojana Laban http://orcid.org/0000-0002-7758-445X Tijana Vlašković Maria Čebela http://orcid.org/0000-0001-6120-6924

Apstrakt

Najlakši i najefikasniji metod prihvatljiv za kontrolu sastava i morfologije Co0.9Ho0.1MoO4 je metoda glicin nitrata (GNP), koja je korišćena za sintezu nanostrukturiranog praha. To je obećavajući metod za kontrolu stehiometrije, homogenosti i čistoće postignute procesom sagorevanja. Metalni nitrati i glicin su pomešani u odgovarajućim stehiometrijskim odnosima da bi se pripremio tehnološki važan nanostrukturirani Co0.9Ho0.1MoO4. Uzorci dobijeni pomenutom metodom dalje su podvrgnuti različitim metodama karakterizacije kao što su DTA, rendgenska difrakcija (XRD), infracrveni spektar Furijeove transformacije (FT-IR), spektroskopija i emisiona skenirajuća elektronska mikroskopija (FESEM). Dobijeni nanoprah je pokazao visok nivo anizotropije oblika i veličine čestica u obliku aglomerata. Takođe, primetne su razlike u mikrostrukturi i pločastim kristalima. Boja sintetizovanog uzorka se posle termičkih tretmana menja iz tamnijih u svetlije nijanse. Zbog koncentracije Co dolazi do izraženih promena dominantne talasne dužine (nm) i čistoće boje između početnog uzorka i uzorka nakon zagrevanja (1100 oC).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ROSIĆ, Milena et al. Uticaj termičke obrade na spektroskopske i morfološke osobine Co0.9Ho0.1MoO4 nanoprahova. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 319, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8090>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Procesne tehnologije