Активни гасови као средства за гашење пожара

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Иван Аранђеловић http://orcid.org/0000-0002-7343-9538 Никола Танасић http://orcid.org/0000-0003-3218-0619 Рaдeнкo Рajић

Apstrakt

Халогенизована једињена су хемијска једињења чији молекули садрже један или више халогених елемената. Халони су халогенизовани алкани. Показали су се ако изузетно ефикасна средства за гашење пожара, али је њихова употреба ограничена, због великог доприноса уништавању озонског омотача и глобалном загревању. Као замена за њих разматрани су и коришћени различити халогенизовани угљоводоници. У оквиру излагања биће разматрана ограничења у њиховој примени. На крају ће бити дата упоредна анализа њихових карактеристика.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
АРАНЂЕЛОВИЋ, Иван; ТАНАСИЋ, Никола; РAJИЋ, Рaдeнкo. Активни гасови као средства за гашење пожара. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 343, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8094>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja