Neelektrična oprema u potencijalno eksplozivnim atmosferama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miroslav Gojić Srbislav Genić http://orcid.org/0000-0001-7792-2386 Predrag Bogdanović Ivan Aranđelović http://orcid.org/0000-0002-7343-9538

Apstrakt

U Srbiji su potencijalno eksplozivne atmosphere obrađene kroz dva pravna akta zasnovana na dve Direktive EU. Pravilnik o opremi i zaštitnim sisteima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ("Sl. glasnik RS", br. 10/2017 i 21/2020) obuhvata ATEX Direktivu 2014/34/EU. Uredbu o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera ("Sl. glasnik RS", br. 101/2012 i 12/2013) obuhvata ATEX Direktivu 99/92/EC. ATEX Direktiva 2014/34/EU obuhvata evropske minimalne tehničke i zakonske zahteve za opremu koja se koristi u potencijalno eksplozivnoj atmosferi, dok je ATEX Direktiva 99/92/EC je određena za unapređivanje zdravlja i bezbednosti radnika koji su potencijalno u opasnosti od eksplozivne atmosfere.


Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama važi za proizvođače. Uredbu o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad usled rizika od eksplozivnih atmosfera važi za krajnje korisnike. ATEX direktiva je postala obavezna 2003 godine za članice EU. U EU pre ATEX direktive bilo je neophodno samo primeniti principe bezbednosti eksplozije na električnu opremu. U SFRJ potencijalno eksplozivne atmosfere i oprema namjenjana za upotrebu u istim regulisana je propisima i standardima počevši od šezdesetig godina prošlog stoleća preko „S“ komisije do današnje komisije za standarde N031 pri ISS. Neelektrička (mehanička) oprema nije razmatrana do usvajanja zadnjih Pravilnika već se oslanjalo samo na regionalne propise, nacionalne tehničke vodiče i dobru inženjersku praksu kako bi se osiguralo da do potencijalnih rizika paljenja, kao što su vruće površine ili varnice, ne dođe. Zbog toga su mnoge zemlje primenile sopstvene kriterijume za prihvatanje, što je otežavalo kretanje proizvoda preko međunarodnih granica. ATEX ukazuje na neelektrične opasnosti i zahteva razmatranje ovih u pogledu bezbednosti od eksplozije.


Donošenjem Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i njegovim izmenama a u skladu sa ATEX Direktovom 2014/34/EU došlo je do obaveze da i neelektrična (mašinska) oprema bude usaglašena i odobrena.


U Srbiji, pored industrije gde se primenjuje ATEX direktiva, postoji značajna namenska industrija koja nije obuhvaćena ATEX direktivom a na istu se primenjuju standardi SRPS N.S8.006 i SRPS N.S8.010 koji ne obrađuju direktno nelektričnu opremu ali pojedini zahtevi mogu biti primenjeni.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
GOJIĆ, Miroslav et al. Neelektrična oprema u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, [S.l.], v. 37, n. 1, p. 345-346, june 2024. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/ptk/article/view/8095>. Datum pristupa: 17 july 2024
Sekcija
Projektovanje, izgradnja, eksploatacija, i održavanje procesnih postrojenja