Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji – Procesing, koje organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u.

Prikaz 33. Procesinga

2020-10-28

Prikaz PROCESING-a 2020.

33. Međunarodni Kongres o procesnoj industriji, koji organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, održan je 10. septembra 2020. u hotelu „Zepter“ u Beogradu.

God. 33 Br. 1 (2020): Međunarodni kongres o procesnoj industriji

Objavljeno: 2020-10-28

Ispitivanje otpornosti na hemikalije EPDM vulkanizata

Matilda Lazić, Dragan Halas, Duško Salemović, Branko Kozić, Stefan Kozić

15-21

Sinteza i solvatohromna svojstva novih azo-azometinskih boja

Julijana Tadić, Jelena Lađarević, Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Dušan Mijin

47-52

Poboljšanje procesa bojenja iz perspektive arilazo piridonskih boja

Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Luka Matović, Jelena Lađarević, Aleksandra Ivanovska, Mirjana Kostić, Dušan Mijin

53-58

Upravljanje selidbom hemijskog postrojenja

Đorđe Maljković, Mileta Ružičić

59

Uticaj granulometrijskog sastava materijala na odvijanje pneumatskog transporta na primeru mlevenog fosfata

Nikola Karličić, Marko Obradović, Dušan Todorović, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević

63

Termodinamička analiza ejektorskog solarnog hlađenja

Milan Gojak, Đorđe Kozić, Branislav Petrović

65

Izbor tipa i optimizacija snage solarnog sistema za snabdevanje električnom energijom pumpnog postrojenja

Rade Karamarković, Dragiša Šimunović, Miloš Nikolić, Miljan Marašević, Đorđe Novčić

67

Zaštita vazduha u životnim uslovima

Dragan Vučković, Martin Bogner

69-73

Obezbojavanje industrijskih otpadnih voda – pregled dostupnih metoda iz ugla čistije proizvodnje

Ana Dajić, Milica Svetozarević, Julijana Tadić, Marina Mihajlović, Mića Jovanović

81-85

Novi koncept održivog energetskog razvoja u procesnoj industriji

Aleksandar Gjerasimovski, Maja Šarevska, Nataša Gjerasimovska, Monika Šarevska, Vasko Šarevski

87-94

Karakteristike termičkih sistema za simultanu proizvodnju električne energije, toplote i hlađenja

Aleksandar Gjerasimovski, Maja Šarevska, Nataša Gjerasimovska, Monika Šarevska, Vasko Šarevski

95-101

Pogledaj sve brojeve