Objavljeno: 2017-05-29

O nekim pitanjima rada pokretnih procesnih postrojenja

Milica M. Karanac, Marina A. Savić, Jovan M. Jovanović

Analiza mogućnosti korišćenja drvne sečke u kotlovima većih snaga

Branislav Stojanović, Jelena Janevski, Mladen Stojiljković, Dejan Mitrović

Analiza izduženja polipropilena punjenog staklenim prahom

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Radica Prokić-Cvetković, Predrag Ilić

Računarska podrška projektovanju tehnoloških procesa

Dimitrije Ž. Stevanović, Marina A. Savić, Jovan M. Jovanović

Upravljanje projektima usluga

Zoran Radojević, Miroslav Radojević, Darko Radojević, Ivan Radojević

Raspodela temperature kod betonskog nosača u slučaju požara

Igor Andreevski, Cvete Dimitrieska, Atena Andreevska, Sevde Stavreva, Daniel Milosevski

Kriterijumi za dimenzionisanje separacionog prostora kod isparivača sa potopljenim cevnim snopom

Branislav Jaćimović, Srbislav Genić, Nikola Budimir, Marko Jarić, Igor Martić, Nikola Jaćimović, Petar Kolendić, Vojislav Genić

Analiza uzroka oštećenja spoja PE cevi i cevne spojnice

V. Lučanin, A. Petrović, M. Simić, J. Nikolić, A. Đerić

Specifičnosti upravljanja otpadnim staklom

S. Simić, M. Stanojević, N. Karličić

Potencijali biomase u južnoj Srbiji i isplativost njenog korišćenja

J. N. Janevski, B. V. Stojanović, D. M. Mitrović, M. M. Stojiljković

Bezbednost životne sredine od povećanja opasnog otpada u životnoj sredini

S. Stefanov, M. Vojinović Miloradov, S. Sokolović, S. Bancov, R. Biočanin

Razvoj sistema za doziranje velikih bala poljoprivredne biomase

B. S. Repić, D. V. Dakić, A. M. Erić, D. M. Đurović, M. R. Mladenović

Različite metode modeliranja rekuperativnih razmenjivača toplote

D. LJ. Debeljković, D. Z. Stević, G. V. Simeunović, N. J. Dimitrijević

Određivanje pada pritiska na sloju neuređene ispune u koloni DN300 za sistem vazduh-voda

R. Rajić, S. Marković, A. Šotić, B. Vidaković, P. Kolendić, N. Milojević

Analiza strujanja vazduha u data centru

Sevde K. Stavreva, Marko Serafimov, Igor B. Andreevski