Objavljeno: 2017-05-29

Ispitivanje podobnosti sagorevanja papirnog mulja u toplovodnom kotlu sa fluidizovanim slojem

Milica R. Mladenović, Dragoljub V. Dakić, Stevan Đ. Nemoda, Aleksandar M. Erić, Milijana J. Paprika, Dejan M. Đurović, Branislav S. Repić

Mogućnosti korišćenja akumulatora toplote sa promenom faze u postrojenjima na biomasu

Goran S. Živković, Nedžad R. Rudonja, Branislav S. Repić, Dragoljub V. Dakić, Mirko S. Komatina

Regulacija parnog kotla tipa Ses Tlmače u Te-To Zrenjanin

Duško Salemović, Aleksandar Dedić, Branko Raškov

Toplotni bilans parnog kotla tipa Ses Tlmače u Te-To Zrenjanin

Duško Salemović, Aleksandar Dedić, Branko Raškov

Eksperimentalno određivanje perfomansi ekonomajzera sa spiralno orebrenim cevima

Branislav S. Repić, Goran S. Živković, Dragoljub V. Dakić, Dejan M. Đurović, Aleksandar M. Erić, Stevan Đ. Nemoda

Upravljanje inteligentnim zgradama

Saša Arsić, Stanko Stankov, Nikola Danković

Regulacija rada toplotnih podstanica

Stanko Stankov, Nikola Danković, Saša Arsić

Merenje zapreminskih udela sastava deponijskog gasa na deponiji u Novom Sadu

S. Đurić, S. Brankov, T. Kosanić, M. Ćeranić, R. Božičković, M. Milotić

Analiza promjene jedinične plastične deformacije polipropilena punjenog staklenim prahom

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Radica Prokić-Cvetković

Predstavljanje inverznog pristupa u ...

Igor Andreevski, Gligor Kanevce, Ljubica Kanevce, Atena Angelevska, Sevde Stavreva