Objavljeno: 2017-05-29

Praktičan primer metodologije veštačenja eksplozije kotla za etažno grejanje

Ilija Đinović, Miloš Milošević, Petar Kolendić, Srbislav Genić

Mogući procesi prerade rude zlata u Srbiji

Branislav Grbović, Greg Henderson

Krive neravnomjernosti distribucije vode u vlažnim rashladnim tornjevima

Sanja Stijačić, Davor Milić, Dušan Golubović, Novica Stijačić, Stojan Simić, Mirko Dobrnjac

Osnovi sistema za automatsko upravljanje industrijskog kotla na biomasu

Milijana Paprika, Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Milica Mladenović, Aleksandar Erić, Dejan Đurović

Rešenje za eliminisanje buke iz postrojenja za klimatizaciju

Miloš Mihailović, Petar Kolendić, Ilija Đinović

Tehnološki elementi projektovanja deponija

Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović

Upravljanje deponijskim gasom

Milica Karanac, Marina Mihajlović, Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Jovan Jovanović, Mića Jovanović

Zavarivanje i ispitivanje zavarenih spojeva tokom izgradnje postrojenja za separaciju vazduha

Radomir Jovičić, Aleksandar Sedmak, Radica Prokić-Cvetković, Olivera Popović, Meri Burzić, Katarina Jovičić

Nelinearna analiza 3D modela posude pod pritiskom opterećene unutrašnjim pritiskom

Martina Balać, Aleksandar Petrović, Aleksandar Grbović, Nenad Mitrović, Miloš Milošević

Predviđanje dvofaznog strujanja sa generacijom pare oko cevi u snopu u isparivačima i generatorima pare

Blaženka Maslovarić, Vladimir Stevanović, Sanja Milivojević, Milan M. Petrović

Emisije štetnih materija iz malih postrojenja za sagorevanje biomase

Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Dušan Todorović

Sagorevanje gasovitih goriva niske toplotne moći u gorionicima sa poroznim inertnim slojem

Mirjana Stamenić, Branislav Jaćimović, Srbislav Genić, Goran Jankes, Tomislav Simonović, Nikola Tanasić

Upotreba otpadnih gorivih materijala u cementnoj industriji

Aleksandar Tomović, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović, Nikola Karličić

Tehnologija korišćenja različitih otpadnih goriva sagorevanjem u fluidizovanom sloju

Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika, Aleksandar Erić, Branislav Repić

Procjena produkcije komunalnog otpada na području grada Doboja

Zoran Janjuš, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovović, Predrag Ilić, Božidarka Arsenović

Model proračuna prizemnih koncentracija

Slavko Đurić, Mirjana Ćeranić, Tijana Kosanić, Saša Brankov, Milan Milotić

Obnovljivi izvori energije u Srbiji-malo urbano postrojenje u Nišu

Jelena N. Janevski, Branislav V. Stojanović, Dejan M. Mitrović, Milica B. Stojanović

Obnovljivi izvor energije-hidroelektrane sa malim padom

Živojin Stamenković, Jasmina Bogdanović Jovanović, Dragan Svrkota

Primena mikroreaktorskih sistema u zaštiti životne sredine: obezbojavanje otpadnih voda

Ana Dajić, Dimitrije Stevanović, Milica Karanac, Marina Mihajlović, Jovan Jovanović, Dušan Mijin, Mića Jovanović

Razvoj sistema za kontinualno uvođenje malih bala kod kotlova koji koriste baliranu biomasu

Branislav Repić, Dragoljub Dakić, Dejan Đurović, Aleksandar Erić, Milica Mladenović

Tehnički i ekonomski aspekti proizvodnje i korišćenja biogasa iz stajnjaka u kogenerativnom postrojenju na farmi za uzgoj svinja "Vizelj"

Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Goran Jankes, Miroslav Stanojević, Mirjana Stamenić, Marta Trninić, Nikola Petković

Prednosti sistema za gasifikaciju biomase u cilju spregnute proizvodnje toplotne i električne energije u Srbiji

Goran Jankes, Tomislav Simonović, Marta Trninić, Nikola Tanasić, Mirjana Stamenić, Miroslav Stanojević

Karakteristike pepela poljoprivrednih biljnih ostataka

Marta Trninić, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović, Goran Jankes, Miroslav Stanojević, Aleksandar Jovović

Logistika snadbevanja energetskog postrojenja biomasom

Damir Đaković, Branka Gvozdenac Urošević, Goran Vasić

Energetski bilansi sušenja u industriji prerade žitarica

Jasna Tolmač, Dragiša Tolmač, Slavica Prvulović, Zlatko Košut

Grafo analitički prikaz i uopštavanje krivih statike procesa sušenja

Radivoje M. Topić, Nenad R. Ćuprić, Goran R. Topić

Sušenje bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari

Radivoje M. Topić, Dragomir M. Aćimović, Jelena R. Topić