Objavljeno: 2017-05-29

Pitanja zdravlja i zaštite na radu u termoelektranama na ugalj

Stefan Mandić-Rajčević, Milica Karanac, Ana Dajić, Marina Mihajlović, Mića Jovanović

22-28

Eksplozija kotla grejne instalacije

Ilija P. Đinović, Petar I. Kolendić, Dragan M. Knežević, Branka B. Radanov

29-32

Obezbojavanje otpadnih voda iz tekstilne industrije korišćenjem cevnih mikroreaktora

Ana Dajić, Dušan Miljin, Branimir Grgur, Marina Mihajlović, Mića Jovanović

49-54

Poboljšanje rada sistema procesnog i skladišnog grejanja u fabrici za proizvodnju margarina

Srbislav Genić, Branislav Jaćimović, Nikola Budimir, Marko Jarić, Miloš Ivošević, Mirjana Stamenić

55-59

Razmatranje mogućnosti optimizacije rada rafinerijske cevne peći

Stojan Simić, Miroslav Stanojević, Predrag Vujičić

79-83

Iskorišćenje otpadne toplote pomoću toplotne pumpe u rafineriji ulja Modriča

Stojan Simić, Željko Džudželija, Darko Ganilović

84-89

Sistem za mešanje permeatnog i rastvorenog gasa za snadbevanje kogeneracionih postrojenja na objektu Velebit

Jovan Grubiša, Vanja Grnović, Dragan Glušica, Nenad Gaković, Nenad Čađan

122-126

Kontrola promaje (podpritiska) u dimnom kanalu uređaja male snage za sagorevanje peleta

Milan Forđarini, Martina Balać, Sanja Petrović-Bećirović, Dragoslava Stojiljković, Nebojša Manić

135-146

Tehno-ekonomska analiza mogućnosti korišćenja deponijskog gasa u Srbiji

Dimitrije Stevanović, Milica Karanac, Marina Mihajlović, Mića Jovanović, Jovan Jovanović

161-167

Modeli za procenu stvaranja deponijskog gasa

Milica Karanac, Dimitrije Stevanović, Stefan Mandić-Rajčević, Mića Jovanović, Jovan Jovanović

168-175

Boce za komprimovani prirodni gas

Irena Todorović, Aleksandar Petrović, Nenad Mitrović

176-186

Ispitivanje drvenih lameliranih nosača

Salah-Eldien Omer, Minka Ćehić

187-196

Emisija azotnih oksida pri sagorevanju biomase

Milica Mladenović, Dragoljub Dakić, Stevan Nemoda, Milijana Paprika, Branislav Repić, Goran Živković

214-223

Modelovanje raspršivanja vazduha radi procene karakteristika dimnjaka

Dušan Todorović, Aleksandar Jovović, Olga Petrov, Dejan Radić, Marko Obradović, Nikola Karličić, Miroslav Stanojević

224-240

Energetski pregled kao instrument za poboljšanje energetske efikasnosti

Mirjana Stamenić, Nikola Tanasić, Goran Jankes, Tomislav Simonović

249-256

Uticaj malih ugaonih odstupanja od fokusne ravni na promenu snage kod solarnih podužno paraboličnih kolektora

Tomislav Simonović, Mirjana Stamenić, Vuk Adžić, Marta Trninić, Nikola Tanasić

257-263

Uticaj buke saobraćaja na životnu sredinu grada Banja Luka

Zoran Janjuš, Vanja Ćetojević, Slobodanka Pavlović, Saša Čekrlija, Predrag Ilić

264-269

Generatori buke u opštini Kotor varoš

Zoran Janjuš, Dragana Bogdanović, Slobodanka Pavlović, Saša Čekrlija, Predrag Ilić

270-276

Modeliranje procesa pirolize biomase

Marta Trninić, Aleksandar Jovović, Dragoslava Stojiljković, Miroslav Stanojević, Nikola Tanasić, Tomislav Simonović

277-292

Uticaj permeabilnosti pepela niskovrednih ugljeva na odvijanje pneumatskog transporta

Nikola Karličić, Miroslav Stanojević, Dejan Radić, Aleksandar Jovović, Marko Obradović, Dušan Todorović

293-299

Dinamika i regulacija rada akumulatora pare

Milan M. Petrović, Sanja Milivojević, Vladimir Stevanović

313-324

Termijske analize fizičko-hemijskih promena u aktivnom uglju tokom njegove regeneracije

Dejan Radić, Miroslav Stanojević, Marko Obradović, Aleksandar Jovović

333-344

Povećanje energetske efikasnosti na konvektivnoj sušari sa pneumatskim transportom materijala

Jasna Tolmač, Dragiša Tolmač, Slavica Prvulović, Zlatko Košut

372-376

Specifičnosti i karakteristike dijagrama sistema vlažan materijal-okolina

Radivoje M. Topić, Milovan Živković, Jelena Tasić, Dragomir M. Aćimović

377-384

Kinetika sušenja bioloških materijala u kombinovanoj solarnoj sušari

Radivoje M. Topić, Dragomir M. Aćimović, Nenad LJ. Ćuprić, Goran R. Topić

385-390