Jubilarni, 30. Međunarodni kongres o procesnoj industriji, koji organizuje Društvo za procesnu tehniku pri SMEITS-u, održan je 1. i 2. juna 2017. u „Japanskom salonu" beogradskog Sava centra. 

Objavljeno: 2017-06-16

Inženjerska etika

Srbislav Genić, Branislav Aćimović, Nebojša Manić, Saša Marković

33-36

Otpornost na udar kompozitnih kolon lamina

Vera Obradović, Dušica Stojanović, Vesna Radojević, Petar Uskoković, Radoslav Aleksić

43-49

Moderan pristup organskoj sintezi upotrebom mikroreaktorskih sistema

Julijana Tadić, Ana Dajić, Luka Matović, Jovan Jovanović, Marina Mihajlović, Dušan Mijin, Mića Jovanović

51-56

Primena azo boja u izradi fotonaponskih sistema

Luka Matović, Aleksandra Mašulović, Julijana Tadić, Jelena Lađarević, Bojan Božić, Branimir Grgur, Maja Radetić, Dušan Mijin

69-74

Procesibilnost livenih kompozitnih eksploziva

Danica Simić, Mirjana Dimić, Bojana Fidanovski, Uroš Anđelić

83-92

Biološki tretman fenolne otpadne vode

Sabina Begić, Vladan Mićić, Zoran Petrović, Darko Manjenčić

161-168

Mogućnost odgovara zdravstvenih ustanova na industrijske akcidente-primer zdravstvene ustanove u opštini Obrenovac

Zoran Lapčević, Borjan Brankov, Marina Nenković-Riznić, Mila Pucar, Stefan Mandić-Rajčević, Mića Jovanović

169-173

Eksperimentalna aparatura za simulaciju sagorevanja biomase i kontrolu azotnih oksida

Milica Mladenović, Ana Marinković, Milijana Paprika, Branislav Repić

175-182

Nivo olova u krvi kod dece koja žive u blizini fabrike za reciklažu akumulatora u Zajači

Stefan Mandić-Rajčević, Milan Lepić, Mića Jovanović, Petar Bulat

191-195

Ispitivanje mogućnosti uklanjanja sintetskih boja u mikroreaktorskim sistemima

Ana Dajić, Marina Mihajlović, Dušan Mijin, Jovan Jovanović, Mića Jovanović

197-201

Analiza uštede energije izborom dobijanja materijala tehnologijama reciklaže ELV-a

Dragiša Tolmač, Jasna Tolmač, Slavica Prvulović, Milan Pavlović, Hosam Bayoumi Hamuda

213-217

Uticaj toplotne izolacije na smanjenje gubitaka energije u industrijskim i energetskim postrojenjima

Stojan Simić, Goran Orašanin, Dušan Golubović, Jovana Blagojević, Davor Milić

225-230

Doprinos komunalne policije zaštiti životne sredine

Zoran Janjuš, Slobodanka Pavlović, Igor Jeličić

245-250

Benčmarking tehnologija uređaja za detoksikaciju u procesu reciklaže ELV-a

Miroslav Vulić, Virgil Stoica, Milan Nikolić, Eleonora Desnica

269-276

2D CFD numerička simulacija fluidizacione komore sagorevanja bazirane na Euler-Euler granularnom modelu

Stevan Nemoda, Milica Mladenović, Milijana Paprika, Branislav Repić, Ana Marinković

277-288

Numerička simulacija dvofaznog strujanja i razmene toplote u vertikalnom generatoru pare

Ivan Joksimović, Milan M. Petrović, Vladimir Stevanović

299-308

Korelacione jednačine za određivanje koeficijenata prelaza toplote sa usamljene sferne površine pri prirodnom i prinudnom strujanju vazduha

Tomislav Simonović, Miloš Mihailović, Branislav Jaćimović, Miloš Ivošević, Ioan Laza

309-313

Kako odabrati način sušenja oraha

Damir Đaković, Đorđije Doder, Aleksandar Anđelković

323-328

Proces sušenja oraha

Đorđije Doder, Damir Đaković

329-334

Upravljanje termodimnom komorom

Stanko S. Stankov, Saša P. Arsić, Nikola B. Danković, Zoran D. Icić

335-340

Različitost procesa sušenja i rešenja kondezacionih sušara sa toplotnom pumpom

Radivoje M. Topić, Milovan Živković, Jelena R. Tasić, Goran R. Topić

351-356

Proračun i dimenzionisanje vrtložnih gorionika korišćenjem namenskog softvera

Branislav Repić, Aleksandar Erić, Stevan Nemoda, Milica Mladenović

357-364

Uklanjanje arsena iz vodenih rastvora primenom modifikovanog otpadnog PET-a

Milica Karanac, Jelena Rusmirović, Zlate Veličković, Dimitrije Stevanović, Tihomir Kovačević, Aleksandar Marinković

365-369

Značaj analize rizika i korisne metode: Studija slučaja srpskih proizvodnih kompanija

Mirjana Štefika, Miloš Nedeljković, Magdalena Pejović

381-387

Mogućnosti unapređenja i rekonstrukcije postrojenja za desalinizaciju morske vode

Jovana Gradinac, Katarina Kežević, Katarina Milivojčević

389-399

Optimizacija mokrog postupka granulacije u fluidizovanom sloju

Katarina Joksimović, Radmila Živanović, Mihal Đuriš, Zorana Arsenijević, Tatjana Kaluđerović Radoičić

417-424

Povodom tridesetog Procesinga

Miroslav Stanojević

433-451